எரிவாயுவின் விலை அதிகரிப்பு – புதிய விலை விபரம்!

இன்று முதல் அமுலுக்கு வரும் வகையில் 12.5 கிலோ எடைகொண்ட எரிவாயுவின் விலை 95 ரூபாயால் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதாக லிட்ரோ நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.

அதன்படி, 12.5 கிலோ எடையுள்ள எரிவாயு சிலிண்டரின் புதிய விலை 3,565 ரூபாயாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது என முதித பீரிஸ் தெரிவித்துள்ளார்.

இதேவேளை 1,395 ரூபாயாக இருந்த 5 கிலோ எரிவாயு சிலிண்டரின் விலை 38 ரூபாயால் அதிகரிக்கப்பட்டு அதன் புதிய 1,431 ரூபாயாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் 650 ரூபாயாக இருந்த 2.3 கிலோ எரிவாயு சிலிண்டரின் விலை 18 ரூபாயால் அதிகரிக்கப்பட்டு புதிய விலை 668 ரூபாயாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளதாக லிட்ரோ நிறுவனத் தலைவர் முதித பீரிஸ் தெரிவித்துள்ளார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *