5ஆவது முறையாக மீண்டும் ரஷ்ய ஜனாதிபதியானார் விளாடிமிர் புடின்:

ரஷ்ய (Russia) ஜனாதிபதி விளாடிமிர் புடின்(Vladimir Putin) 5ஆவது முறையாக மீண்டும் ரஷ்ய ஜனாதிபதியாகியுள்ளார். ரஷ்யாவில் புதிய ஜனாதிபதியை தேர்ந்தெடுப்பதற்கான அதிபர்…

எள்ளங்குளம் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்திற்கு அருகாமையில் மாவீரர்களுக்கு மக்கள் அஞ்சலி:

யாழ்ப்பாணம் – வடமராட்சி, எள்ளங்குளம் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்திற்கு அருகாமையில் மாவீரர் நாள் நிகழ்விற்காக பிரத்தியேகமாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த இடத்தில் மக்கள்…