எள்ளங்குளம் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்திற்கு அருகாமையில் மாவீரர்களுக்கு மக்கள் அஞ்சலி:

யாழ்ப்பாணம் – வடமராட்சி, எள்ளங்குளம் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்திற்கு அருகாமையில் மாவீரர் நாள் நிகழ்விற்காக பிரத்தியேகமாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த இடத்தில் மக்கள்…