ஈழத் தமிழ் ஊடகவியலாளர் படுகொலை நினைவு நாள் இன்று!

ஊடகப் பணியில் தம்மை அர்ப்பணித்து உண்மைகளை வெளிக்கொணர வேண்டும் என்ற துடிப்போடு பணியாற்றியமைக்காக இலங்கை அரச படைகளாலும், அதன் ஒட்டுக் குழுக்களாலும் படுகொலை செய்யப்பட்ட “ஈழத் தமிழ் ஊடகவியலாளர் படுகொலையை” நினைவு கொள்ளும் நாள் இன்று ஒக்டோபர் 19.

2000 ம் ஆண்டு யாழ்ப்பாணத்தில் வைத்து படுகொலை செய்யப்பட்ட ஊடகவியலாளர் மயில்வாகனம் நிமலராஜன் அவர்களின் நினைவு தினமான ஒக்டோபர் 19 ஐ “ஈழத் தமிழ் ஊடகவியலாளர் படுகொலை தினம்” ஆக சர்வதேச தமிழ் ஊடகவியலாளர் ஒன்றியத்தினால் பிரகடனப்படுத்தப்பட்டு நினைவுகொள்ளப்பட்டு வருகின்றது.

படுகொலை செய்யப்பட்ட அனைத்து ஊடகவியலாளர் மற்றும் ஊடகப்பணியாளர்களை இன் நாளில் நினைவில் கொண்டு தலைசாய்த்து அஞ்சலி செலுத்தி நிற்கின்றது தமிழ் நாதம் ஊடக குழுமம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *