Home விளையாட்டு பளுதூக்கல் போட்டியில் தேசிய மட்டத்தில் “தங்கம்” வென்றார் யாழ் மாணவிகள்:

பளுதூக்கல் போட்டியில் தேசிய மட்டத்தில் “தங்கம்” வென்றார் யாழ் மாணவிகள்:

276
0

யாழ் – இந்து மகளிர் கல்லூரி மாணவி ஜெ.பஜீனா தேசிய மட்டத்திலான பளுதூக்கல் போட்டியில் பங்குபற்றி தங்கப் பதக்கத்தை வென்றுள்ளார்.

64 கிலோ எடைப் பிரிவில் பங்குபற்றிய மாணவி பஜீனா மொத்தமாக 107 கிலோ பளுவைத் தூக்கி தங்கப் பதக்கத்தைச் சுவீரித்தார்.

இதே வேளை யாழ்-சுண்டுக்குழி மகளிர் கல்லூரி மாணவிகளான வி.ஆர்ஷிகா மற்றும் ஏ.சானிஜா ஆகிய இருவரும் 71 கிலோ பளூதூக்கல் போட்டியில் தங்கத்தை வென்றுள்ளனர்.

வி.ஆர்ஷிகா 175 கிலோ பளுவை தூக்கி தங்கப் பதக்கத்தையும், ஏ.சானிஜா 92 கிலோ பளுவை தூக்கி தங்கப் பதக்கத்தையும் வென்றுள்ளனர்.