Home செய்திகள் வடக்கு நுளை வாயிலில் படையினரால் அமைக்கப்பட்ட புதிய வளைவு!

வடக்கு நுளை வாயிலில் படையினரால் அமைக்கப்பட்ட புதிய வளைவு!

284
0

வவுனியா மூன்று முறிப்புப்பகுதியில் படையினரைச் சித்தரிக்கும் வகையில் தனிச்சிங்கள மொழியில் எழுதப்பட்ட வளைவு ஒன்றை இராணுவத்தினர் நிரந்தரமாக அமைத்துள்ளனர்.

தென்பகுதியிலிருந்து கண்டி வீதிவழியாக வவுனியாவிற்கு வருபவர்களை வரவேற்கும் முகமாக நீண்டகாலமாக அமைக்கப்பட்டடிருந்த பிரதான வளைவிற்கு அருகில் இப் புதிய சிங்கள மொழியிலான வளைவு அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

இப் புதிய வளைவில், படையினரைச் சித்தரிக்கும் படங்களுடன்“ ஊருக்குள் தேசிய ஒற்றுமையை ஏற்படுத்துவோம்“ என்று தனிச்சிங்கள மொழியில் மட்டும் எழுதப்பட்ட வாசகத்துடன் நிரந்தரமாக இருக்கும் முகமாக சீமெந்தும், இரும்புக் கேடர்களும் கொண்டு அமைக்கப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.