மின் கட்டணங்களை குறைக்க வேண்டுமாயின் மின்சார சபையை முறையாக நிர்வகிக்க வேண்டும்: சம்பிக்க

மின்சார சபை 15 துண்டுகளாக உடையும் வகையில் செயலாளர் காரியாலயம் ஒன்று அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
15 துண்டுகளாக உடைத்து 15 நிறுவனங்கள் அமைத்தாலும் மின் கட்டணங்கள் குறையாது.

சினொபெக் வந்ததும் எரிபொருள் விலை குறைவடையும் என்று கூறிய கதையை போன்று தான் இந்த கதையும்.

மின் கட்டணங்களை குறைக்க வேண்டுமாயின் மின்சார சபையை முறையாக நிர்வகிக்க வேண்டுமாயின் உயர்மட்டத்திலான தலைமைத்துவம் அவசியம்.

அதற்கு தேவையான ஆட்சியை கொண்டு வர நாங்கள் தயாராக இருக்கின்றோம். அதற்கு தேவையான மக்கள் தொகுதியினர் எம்முடன் இருக்கின்றார்கள்” என அவர் மேலும் தெரிவித்துள்ளார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *